Hoppa till innehåll

ÅRSSTÄMMA 18 MARS 2019

by

kl 19.00 i Vall Hembygdsgård

  • Förhandlingar
  • Dagordning och Verksamhetsberättelse delas ut på mötet.

Vi bjuder på Smörgåstårta, kaffe och samkväm.

Välkomna/Styrelsen

Årsrapport 2018

by

Årsrapport 2018

Anslutningsgraden fortsätter att öka och är f.n. 87,5% (Träkumla, 88%, Vall 91%, Hogrän 91% och Mästerby 80%). Detta innebär att det med tiden kan bli svårt att ansluta nya i vissa områden.
I samband med skåpbytet under hösten flyttades 18 kunder från Bandernoden till Vallnoden för att ha reserver i stamfibern mellan Hogrän k:a och Bander.

GEABs uppgradering av Gotlandslänken har medfört 12 totalavbrott och vid Bandernoden har det varit ytterligare 16 strömavbrott under året. Detta har resulterat i stort missnöje hos medlemmar pga. av alla omstarter. Tyvärr hjälper det inte med backup vid långvariga avbrott och vi får nog klara oss utan den denna avtalsperiod. Vid nästa upphandling är det ett krav att backuper ingår annars blir det inget nytt avtal.

I många år har fibernätet varit skadefritt men i år har råttor tagit sig in i ett skåp i Vall trots lecakulor i botten och skadat flera kundfibrer. Skadorna kunde dock ha varit mer omfattande om stamfibern skadats vilket inte var fallet.

Det 10-åriga avtalet med vår kommunikationsoperatör Telia går ut under 2021 (2023 för Träkumla). Detta gör att vi har börjat förbereda nästa upphandling genom att delta i Fibernät Gotlands informationsträffar med Telenor, IP-Only och Telia. Valet står nu mellan att behålla Telia eller handla upp en ny kommunikationsoperatör. Ett byte av operatör är både tekniskt och administrativt komplicerat och omfattande. Byte till en ny operatör innebär bland annat att all teknisk utrustning i nodhus och hemmen måste bytas ut. Marknaden är också begränsad och i dagsläget dominerad av Telia.

Föreningen uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation) som gäller från den 25 maj 2018.

Medlemsavgiften för 2019 blir oförändrad 100 kr.

Vi tillönskar våra medlemmar och samarbetspartners
Gott Nytt År
Styrelsen/Sören Åkerblom