Hoppa till innehåll

ÅRSSTÄMMA 2021

Detta år kommer Vall-Hogrän-Mästerby-Träkumla fiber ekonomisk förening att ha årsstämman digitalt via Zoom.

Mer information om hur ni kopplar upp er kommer senare.

Datum och tid: ONSDAG den 28 april 2021 kl 19.00.  

Anmälan om deltagande senast 21 april till vhm-fiber@hotmail.com för mer info och årsmöteshandlingar.

Frågor ställs till Tage Appelqvist 070 894 08 52 

Välkomna 

Styrelsen 

Årsrapport 2020

by

Nu är det 10 år sedan fibergrävningen startade den 20 dec, det var då sträng vinter och vi fick efter en dryg vecka göra uppehåll till tjälen gått ur marken i april, men grävningen de 8 milen blev ändå klart under aug. Sedan blåstes fibern snabbt i så hälften ca.120 medlemmar fick ljus i fibern till julen 2011.

Trots Covid-19 och dess problem har jag under året anslutit 9 nya kunder, 4 nybyggda hus och resten till hus som bytt ägare, där fiberanslutning saknats.

Andra aktiviteter som utförts:

  • Gps-inmätning av efteranslutningar sedan 2011, för att säkerställa för framtiden att inga onödiga avgrävningar sker.
  • Översyn av dokumentation, ledningsritningar och kopplingslistor mm.
  • Ritat om Träkumlas nät till samma format som Vall, Hogrän och Mästerbys. Projektören slöt under projektet och efterträdaren har inte kunnat uppdatera i det filformatet. Jag har efter översynen av verksamhetsdokumenten hittat många fel som rättats till och därefter tagit över projektering och uppdatering av nya anslutningar.
  • Kontroll av samtliga fiberskåp (rensning av gräs, buskage runt och invändigt kontrollerat att inga råttor varit på besök)
  • Batteribyte i Träkumla-Backuppen.
  • Kontroll av stamledning som korsar kanalen vid Gardrungs i Stenkumla, röjt runt markeringspinnen för schaktet så den syns vid nästa rensning. Avbrott på den fiberstammen släcker alla 3 noder.

Svarat på begäran från PTS bredbandskartläggning om:

  • Anslutningspunkter för fiberoptiska nät
  • Adresser med möjlighet till efteranslutning till existerande fibernät  
  • Adresser som berörs av beslutad utbyggnad av fibernät
  • Sänt in Excel-fil med samtliga belägenhetsadresser anslutna i nätet

Driftstörningarna under året har varit mindre än tidigare, men GEAB har ändå haft 3 totalavbrott och några lokala som berört kunder anslutna till Bandernoden.

Fibernätet har varit skadefritt under året, men blev orolig när tekniker från Telia ringde och meddelade att en kunds fiber var trasig någonstans i föreningens nät. Kontrollerade då fibern från den drabbade via fiberskåpen fram till föreningens ODF-skåp (kors-kopplingspunkt mot Telias utrustning) vid Vall telestation utan att hitta något fel, kontaktade då tekniker som hade tillgång till telestationen. En mus hade tagit sig in och gnagt av 2 fibrer, den andra kunden som var drabbad hörde av sig medan reperationen pågick.

Medverkat i Byanätforums nationella Webbkonferens 12 nov, där jag fick redovisa våra erfarenheter med uppbyggnaden av nätet mm. På frågan om vad som skulle gjorts annorlunda om vi skulle gjort det igen, svarade jag bl.a. större fiberskåp, mera fiber i stammarna och erbjuda passiv anslutning även till de som inte ville gå med, där det var möjligt.

Nätet har snart varit igång10 år, med åren ökar behovet av underhåll och för att säkerställa driftsäkerheten, behöver vissa skåp fräschas upp och något ev. bytas ut. Föreningen bytte ut ett i Hogrän 2018 där matning till alla noder var skarvade i och som förorsakat många störningar, till ett betydligt större med modern kassett-insats som separerar tuberna med fiber. Det är nu mycket lättare att felsöka i och mer robust.

Jag har under året förhandlat fram en förlängning av det 10-åriga avtalet med Telia för Vall, Hogrän och Mästerby med 2,5 år. Avtalet löper nu ut samtidigt med Träkumlas 2023-09-01. 

Nästa deadline blir nu 2023-09-01. Det som erbjuds i dag om vi forsätter med Telia som kommunikation och tjänsteleverantör blir prismässigt ungefär som i dag om vi väljer nästa hastighetssteg, uppströms 250Mbit/s och nedströms 250Mbit/s, men bara en digitalbox, om man vill ha fler kostar det extra. För de som önskar går det att välja andra alternativ t.ex. öppen fiber och då kan man välja tjänsterna fritt.

Medlemsavgiften för 2021 blir oförändrad 100 kr.

Det här är min sista rapport, det har blivit ganska många under åren som jag varit med i styrelsen, men nu lämnar jag min plats till yngre förmågor vid årsstämman i vår. Känner att min tid framöver vill jag tillbringa med familjen och egna projekt, som fått stryka på foten under åren. Det skall bli skönt att inte behöva avbryta det man håller på med pga. mobilen ringer ang. fiberfrågor/problem.
Samtidigt vill jag tacka och önska alla som jag varit i kontakt med på olika sätt god fortsättning och lycka till med fibern i fortsättningen.

Gott Nytt År
Sören