Hoppa till innehåll

Styrelse

Valda på årsmötet 28 april 2021:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (2 år) vice ordförande
Hanna Pettersson (2 år) kassör
Anna-Karin Skoglund (1 år) sekreterare
Henrik Jakobsson (2 år) ledamot
Lars Gardelin (1 år) ledamot
Bo Fagerström (1 år) ledamot
Thomas Lindgren (2 år) ledamot

Revisorer:
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Revisorssuppleant:
Anders Ahlin

Valberedning:
Bo Gunnarsson (sammankallande)
Göran Linhatte
Henrik Danielsson
Lars Tofftén

Valda på årsmötet 18 mars 2020:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (1 år) vice ordförande
Sören Åkerblom (1 år) ledamot
Anna-Karin Skoglund (2 år) ledamot
Henrik Jakobsson (1 år) ledamot
Lars Gardelin (2 år) ledamot
Bo Fagerström (2 år) ledamot
Anders Davidsson (1 år) ledamot

Hanna Pettersson (Adjungerad Kassör)

Revisorer:
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Revisorssuppleant:
Anders Ahlin

Valberedning:
Bo Gunnarsson (sammankallande)
Göran Linhatte
Henrik Danielsson
Lars Tofftén

Valda på årsmötet 18 mars 2019:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (2 år) vice ordförande
Sören Åkerblom (2 år) kassör
Anna-Karin Skoglund (1 år) sekreterare
Henrik Jakobsson (2 år) ledamot
Lars Gardelin (1 år) ledamot
Bo Fagerström (1 år) ledamot
Anders Davidsson (2 år) ledamot

Revisorer:
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Revisorssuppleant:
Anders Ahlin

Valberedning:
Bo Gunnarsson (sammankallande)
Göran Linhatte
Henrik Danielsson
Lars Tofftén

Valda på årsmötet 17 april 2018:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (1 år) vice ordförande
Sören Åkerblom (1 år) kassör
Anna-Karin Skoglund (2 år) sekreterare
Henrik Jakobsson (1 år) ledamot
Lars Gardelin (2 år) ledamot
Bo Fagerström (2 år) ledamot
Anders Davidsson fyllnadsval (1 år) ledamot

Revisorer
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Revisorssuppleant
Anders Ahlin

Valberedning:
Bo Gunnarsson (sammankallande)
Göran Linhatte
Henrik Danielsson
Lars Tofftén

Valda på årsmötet 18 april 2017:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (2 år) vice ordförande
Sören Åkerblom (2 år) kassör
Tullan Kalström (1 år) sekreterare
Henrik Jakobsson (2 år) ledamot
Lars Gardelin (1 år) ledamot
Bo Fagerström (1 år) ledamot
Anna-Karin Skoglund (1 år) ledamot

Revisorer
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Revisorssuppleant
Anders Ahlin

Valberedning:
Bo Gunnarsson (sammankallande)
Göran Linhatte
Henrik Danielsson
Lars Tofftén

Valda på årsmötet 13 april 2016:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (1 år) vice ordförande
Sören Åkerblom (1 år) kassör
Tullan Kalström (2 år) sekreterare
Henrik Jakobsson (1 år) ledamot
Lars Gardelin (2 år) ledamot
Bo Fagerström (2 år) ledamot
Anna-Karin Skoglund (2 år) ledamot

Revisorer
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Revisorssuppleant
Anders Ahlin

Valberedning:
Bo Gunnarsson
Göran Linhatte (sammankallande)
Henrik Danielsson
Lars Tofftén

Valda på årsmötet 15 april 2015:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (2 år) vice ordförande
Sören Åkerblom (2 år) kassör
Tullan Kalström (1 år) sekreterare
Henrik Jakobsson (2 år) ledamot
Lars Gardelin (1 år) ledamot
Bo Fagerström (1 år) ledamot
Anna-Karin Skoglund (1 år) ledamot

Revisorer
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Revisorssuppleant
Anders Ahlin

Valberedning:
Bo Gunnarsson
Göran Linhatte (sammankallande)
Henrik Danielsson
Lars Tofftén

Valda på årsmötet 8 april 2014:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (1 år) vice ordförande
Sören Åkerblom (1 år) kassör
Tullan Kalström (2 år) sekreterare
Sture Olofsson (1 år) ledamot
Lars Gardelin (2 år) ledamot
Bo Fagerström (2 år) ledamot
Anna-Karin Skoglund (2 år) ledamot

Revisorer
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Revisorssuppleant
Anders Ahlin

Valberedning:
Bo Gunnarsson
Göran Linhatte (sammankallande)
Henrik Danielsson
Lars Tofftén

Valda på årsmötet 16 april 2013:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (2 år) vice ordförande
Sören Åkerblom (2 år) kassör
Tullan Kalström (1 år) sekreterare
Sture Olofsson (2 år) ledamot
Lars Gardelin (1 år) ledamot
Bo Fagerström (1 år) ledamot
Anna-Karin Skoglund (1 år) ledamot

Revisorer
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Revisorssuppleant
Anders Ahlin

Valberedning:
Bo Gunnarsson
Göran Linhatte (sammankallande)
Ralf Hoas
Representant för Träkumla (vakant)

Valda på årsmötet 24 april 2012:

Tage Appelqvist (1 år) ordförande
Kristina Björkander (1 år) vice ordförande
Sören Åkerblom (1 år) kassör
Tullan Kalström (2 år) sekreterare
Sture Olofsson (1 år) ledamot
Lars Gardelin (2 år) ledamot
Bo Fagerström (2 år) ledamot
Anna-Karin Skoglund (2 år) ledamot

Revisorer
Petra Gillerfors och Mats Björkqvist

Valberedning:
Bo Gunnarsson
Ralf Hoas
Göran Linhatte (sammankallande)

Valda på årsmötet i Vall den 26 april 2011:

Tage Appelqvist, Hogrän (1 år) ordförande
Urban Kotz, Vall (1 år) vice ordförande
Tullan Kalström, Mästerby (1 år) sekreterare
Sören Åkerblom, Hogrän (2 år) kassör
Kristina Björkander, Vall (2 år)
Sture Olofsson, Mästerby (2 år)

Valda på årsmötet i Vall den 13 april 2010:

Tage Appelqvist, Hogrän (2 år) ordförande
Urban Kotz, Vall (2 år) vice ordförande
Tullan Kalström, Mästerby (2 år) sekreterare
Sören Åkerblom, Hogrän (1 år) kassör
Kenneth Eckard, Vall (1 år)
Jörgen Lund, Mästerby (1 år)